Máy kéo WSRP

Mã: WSRP

Liên hệ

Tải trọng tỉnh  – 3100 kg

Tỉ số truyền 1:1 Tải trọng 800kg

Công suất VVVF: 4 … 9,2kW (50Hz) – 4,4 … 10kW (60Hz)

Tốc độ – 0,3 … 3m/s (50Hz) – 0,4 … 3,6m/s (60Hz)

Đường kính Pulley – 360 … 600mm

Tỉ lệ – 1/74; 1/65; 1/58; 1/52; 1/49; 1/45; 2/71; 2/53

Thể tích dầu – 3,5l

Gear Weight – 280kg

Số lượng

Thông tin chi tiết